יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
לקראת יום הבהיר ר"ח כסלו ה'תשע"ב בו ימלאו 34 שנה ליום בו יצא הרבי לראשונה לביתו מאז המאורע בשמע"צ תשל"ח.
קרא עוד...
לרגל היום הבהיר כ' במרחשוון - יום לידתו של הרבי הרש"ב עסקו הילדים בהולדתו של הצדיק ובמעשיו הכבירים דרך חוברת מהודרת שהופקה במיוחד לרגל מאורע חשוב זה.
קרא עוד...
ביום שלישי - ג' במר חשוון היו עסוקים תלמידי כיתות ג' - ח'. בדמותה התמירה והמאירה של 'מאמע רחל' ע"י עבודה בחוברות מהודרות שיצאו לאור לכבוד יום נאדר זה.
קרא עוד...
חב"ד
המחשת אותויות לילדי הגן
קרא עוד...
להביא את המשיח – זוהי העבודה דכל אחד ואחת
קרא עוד...
דור של בעלי תפילה למד אצלו את נוסח התפילה של סבו, הרב חיים מנחם מנדלזון זצ"ל • בשבת האחרונה הגיע לבית הכנסת בשכונת הר נוף בכוחות אחרונים
קרא עוד...
השבוע יצא עיתון 'הארץ' לבלוש אחר בתי ספר שפגעו ביום השנה להירצחו של יצחק רבין בין בתי הספר שעלה בתחקיר עלה שמו של בית ספרנו. דרך אגב חוץ מהתמונה אין שום קשר לבית הספר... להלן הקטע הרלוונטי מ'התחקיר' בעיתון 'הארץ
קרא עוד...
קרא עוד...
ברכות למנהלנו היקר עת הגיעו לנ"ט חורפים...
קרא עוד...
רחל אמנו (2170 - 2206 לבריאת העולם - על פי סדר עולם רבה פרק ב) היא אחת מ ארבע האמהות של עם ישראל, יחד עם שרה אמנו, רבקה אמנו ולאה אמנו - אחותה התאומה - לפי סדר עולם רבה (שם). היא בתו של לבן הארמי, יחד עם לאה אמנו הן נישאו בגיל 22 ליעקב אבינו . רחל אמנו מתה בגיל 36 שנה (לאה בת 44 שנה). היא נקברה בקבר רחל בדרך אפרתה
קרא עוד...
אגף חדש נחנך בתפארת מנחם בביתר עילית בהשתתפות איש החסד ר' יקי הרשקופ אשר ידיו רב לו בביסוס מוסדות "תפארת מנחם" אשר הוזמן לקבוע מזוזה בפתח האגף החדש יחד עם מנהלי המוסד הרב סירוצקי והרב אבירם מגור. האגף החדש ישמש לחטיבה הצעירה של התלמוד תורה.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
חינוך חברתי
תחומי דעת
אתרי כיתות
פינת המשפיע
חדשות בית הספר
אלבום תמונות
גלריית סרטים
פרשת שבוע
תורה ומדע
מבצעים
צוות בית הספר
הלכה
למידה בשעת חירום